Joanna Kiełbasińska – Doradca Laktacyjny

Joanna Kiełbasińska – Doradca Laktacyjny

Jestem dyplomowaną pielęgniarką i położną z wieloletnim stażem. Od 2007 przekazuję swoją wiedzę i  doświadczenie młodym studentom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej.
Aby mieć możliwość zarówno ciągłego uczenia się, zdobywania doświadczenia i nauczania innych pracuję ze studentami w oddziałach szpitalnych.
Jestem inicjatorką grup wsparcia dla pacjentek w każdym wieku. Wykładowcą spotkań dla przyszłych rodziców i rodziców małych dzieci. 
Od wielu już lat interesuję się możliwościami wykorzystywania komórek macierzystych, dlatego też współpracuję z różnymi bankami krwi pępowinowej prowadząc w nich szkolenia.
Przez 5 lat  byłam konsultantem medycznym czasopisma Encyklopedia Zdrowia Dziecka (dwutygodnika skierowanego do rodziców). 
Moim największym hobby jest fotografia, szczególnie dziecięca.

mobile: +48 608 634 461